Güncel Konular Öjeni Yeni Dünya Düzeni / Great Reset

İsrail-Filistin Çatışması: Netanyahu’nun “Sahte Bayrağı”, Noktaların Birleştirilmesi – ve Daha Fazlası

Yazının orijinali için> https://www.globalresearch.ca/israel-palestine-conflict-connecting-dots-more/5835802

Bölüm I 

Netanyahu’nun ‘Sahte Bayrak’ı 

Yolun her iki tarafındaki (ana akım ve ana akım olmayan) gazeteciler de dahil olmak üzere çoğu insan, bunun tek seferlik kısa bir savaş olduğuna, Filistin’in “savunucuları” Hamas’ın sürpriz bir saldırısı olduğuna inanıyor gibi görünüyor.

Öyle değil.

Geçtiğimiz 70 yılda yaşananlarla ilgili birkaç noktayı birleştirmek, Orta Doğu’da, İsrail-Filistin’de ve dünyada olup bitenlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Kanlı İsrail-Filistin çatışması Büyük Resme nasıl uyuyor? 

Peki ya Hamas, tam da bugün bahane olarak kullanıldıkları nedenden dolayı: İsrail’in topyekun savaşını meşrulaştırmak için İsrail tarafından ya da daha doğrusu ABD-İngiltere-İsrail Gizli Servisleri tarafından İsrail’in “çıkarı” için yaratıldıysa? Topraklarını genişletmek için Filistin’i yok etmek, zamanla mevcut Orta Doğu’nun yaklaşık üçte birini veya yarısını Büyük İsrail’e dönüştürmek içinse

“Seçilmiş Halkın” refahı içinse?

Hamas’ın bu savaşı kazanma şansı hiç yok. Golyat’a karşı Davut. Ama bu defa Davut Hamas, Goliath ise İsrail’dir. Bunu hem Hamas hem de İsrail biliyor.

Ya Hizbullah da aynı adamlar tarafından aynı nedenlerle, Orta Doğu’da kaos ve sonunda savaş yaratmak için yaratıldıysa? Onlar da güya Lübnan’ın resmi “koruyucularıdır” (Filistin için Hamas’a benzer şekilde), ancak İsrail’e yönelik olası saldırganlıkları veya mevcut savaşa katılımları nedeniyle Lübnan’ın İsrail tarafından emilen ülkelerden biri olmasını sağlayacaklar. İsrail’in büyük ölçüde ABD askeri gücüyle desteklenen IDF’si (İsrail Savunma Kuvvetleri), Hizbullah’ı ezip Lübnan’ı ele geçirebilir.

Bu plan çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Netanyahu’nun seçimi az farkla kaybetmesine rağmen Aralık 2022’de yeniden başbakan olması, İsrail’in Orta Doğu’daki genişlemesini destekleyen, tanınmış gizli servisler ve Kazarian Siyonistleri tarafından desteklenen, iyi planlanmış bir düzenbazlıktır.

Unutmayalım, İsrail Batı dünyasının güç simsarıdır. Dünya çapında bankacılık ve kurumsal finansman düzeni, iletişimi, Hollywood’u, sanatı, eğitim sistemlerini ve daha fazlasını kontrol ediyorlar.

Daha 1815’te İngiliz finansör ve Rothschild bankacılık ailesinin üyesi Nathan Rothschild ünlü açıklamasını yaptı:

“Üzerinde güneş batmayan İmparatorluğu yönetmek için İngiltere tahtına hangi kuklanın oturtulduğu umurumda değil. Britanya’nın para arzını kontrol eden adam, Britanya İmparatorluğu’nu da kontrol eder ve ben de Britanya’nın para arzını kontrol ediyorum.”

Aynı Nathan Rothschild aynı zamanda kötü şöhretli bir şekilde şunu söyledi: ” Sokaklarda kan olduğu zaman, piyasalarda da alım zamandır.” Şunu ve şunu da görün.

Bu tam da bugün yaşadığımız şeyin bir yansımasıdır: Bedeli ne olursa olsun, para ve kanla sınırsız bir üstünlük arayışı.

Hizbullah’a dönelim: Lübnan’ın çok sayıda doğal kaynakları var. Açık denizde petrol ve kıyıda tatlı su kaynaklarıbulunuyor. Mevcut İsrail topraklarında neredeyse hiç tatlı su yok. İsrail’in (diğer birçok nedenin yanı sıra) büyük Filistin’deki (1948’den önceki) tüm tatlı su kaynaklarının yaklaşık %80’inin bulunduğu Batı Şeria’yı ele geçirmek istemesinin nedenlerinden biri de bu. İsrail şu anda suyu Filistin’den çalıyor.

Filistin’de de doğal gaz var. Gazze Marine, Gazze Şeridi kıyısına 40 km’den daha yakın bir doğal gaz sahasıdır. Gazze Marine doğal gaz sahasının yataklarının 35 BCM rezerve sahip olduğu tahmin ediliyor; bu, İsrail’in Yam Tethys deniz gaz sahasından daha büyük. Şunu görün.

El Kaide’nin Rolü

El Kaide, aynı Hamas ve Hizbullah’ın ruhuyla 1980’lerin başında kuruldu. El Kaide Sünni pan-İslamcı bir militan örgüttür. Gerektiğinde dünya çapında huzursuzluk yaratacak, askeri müdahaleleri (çoğunlukla ABD ve İngiltere tarafından) meşrulaştıracak ve normalde istikrarlı (ve çoğunlukla kaynak bakımından zengin) Orta Doğu ve Afrika ülkelerini istikrarsızlaştıracak uluslararası bir “terörist” örgüt. El Kaide aynı zamanda Asya’da da faaliyet gösteriyor; örneğin kurulduğu iddia edilen Pakistan’da; ayrıca Endonezya’da, Malezya’da, Filipinler’de ve başka yerlerde de faaliyette.

ABD’nin Hamas’a Silahları 

Hamas’ın İsrail’e yönelik bu “saldırıda” kullandığı silahların ABD menşeli olması ve daha önce Rusya ile savaşmak üzere Kiev’e gönderilmiş olmaları tesadüf değildir. ABD ve AB tarafından sağlanan silahların yaklaşık yüzde 70’inin hiçbir zaman Rusya’yla savaşan Ukrayna cephesine gitmediği, bunun yerine onları takip etmenin neredeyse imkansız olduğu düşünülen karaborsaya düşürüldüğü artık bir sır değil. Şunu gör .

İmparatorluk özlemi kuranların kuklaları Washington ve Brüksel, silahların büyük bir kısmının karaborsaya yönlendirildiğini başından beri biliyorlardı. Ama buna karşı hiçbir şey yapmadılar. Acaba bunun Hamas’ı ve muhtemelen Hizbullah’ı yakında İsrail’le iyi planlanmış bir “sıcak” savaş için silahlandırmanın gizli bir yolu olduğunu dabiliyorlar mıydı?

Şaşırtıcı bir şekilde, Binyamin Netanyahu yeniden Başbakan olduğundan beri, İsrail demokrasisine zarar verdiği ve İsrail Savunma Kuvvetleri’ni (IDF) zayıflatacağı düşünülen bir yargı reformu için bastırıyordu. Birçok kamu yönetici adayı bu reformu reddetti. Analistler bunun IDF’yi ve devletin savunma kabiliyetini zedeleyebileceği konusunda uyardı. Şunu gör .

Netanyahu yargı reformunun IDF’ye yönelik risklerini bilmiyor muydu?

Bölüm II

Daha Geniş Resim. Noktaları birleştirmek 

 Washington Mutabakatı 

ABD-İngiltere-İsrail gizli servislerinin yarattığı bu “terörist” örgütlere paralel olarak finansal devler de kendi programlarını geliştirdiler. 1989’da ABD kontrolündeki üç önemli finans kuruluşu olan Federal Reserve, IMF ve Dünya Bankası tarafından oluşturulan sözde Washington Konsensüsü’nü topladılar. 

Washington Mutabakatı’nın örtülü amacı, Latin Amerika’dan (“ABD’nin arka bahçesi”, Washington tarafından uydurulmuş bir terim) başlayarak sözde gelişmekte olan dünyayı borçlandırarak onları tamamen ABD’ye bağımlı hale getirmekti.

Krediler artık geliştirme projeleri için değil, satın alınacak veya inşa edilecek “kıymetli şeyler” listesine ve belirli bir zaman dilimi içindeki ödeme dilimlerine ilişkin koşullara göre dağıtılan “açık çekler”di ve kredi verenler tarafından öngörülen kredi koşullarına uyum konusunda neredeyse hiç denetim yapılmadı.

Yolsuzluğun her iki tarafta da (borç verenler ve alıcılar) yaygın olması nedeniyle, para çoğu zaman ortadan kayboluyor ama ülkelerin hazinelerinde borç olarak birikiyordu.

Washington Mutabakatı  politikaları dünyanın her yerinde aynı amaçla uygulandı. Bu politikalar ve “Üçüncü Dünya?” ülkelerinin büyük ölçüde dolarize edilmiş ekonomileri aracılığıyla, bu ülkelerden dünya eliti ABD ve AB ülkelerine kadar her yerde, ekonomik krizler istenildiği gibi yaratılabilir ve gerektiğinde kışkırtılabilir veya buna teröristlerin neden olduğu kaos ve ayaklanmalar eşlik ederek doğal ve diğer kaynakların daha fazlasının karıştırılması sağlanabilir hale getirildi.

Bu “ekonomik hakimiyet” ve gerektiğinde huzursuzluk yaratmak için kullanılan terörle, artık Küresel Güney’in büyük bir kısmı kontrol edilebilir durumda.

İstihbarat Operasyonları ve “İklim Değişikliği”

1950’lerden 90’lara kadar hemen hemen aynı zamanlarda,  CIA ve diğer batılı gizli servisler tarafından, özellikle İtalya, Fransa ve Almanya’da, o zamanlar güçlü olan sosyalist ve sol hareketleri ortadan kaldırmak veya dönüştürmek için Gladyo Operasyonu başlatıldı. Avrupa’da tam anlamıyla çalışamaz hale getirildiler.

1980’lerde solun yok edilişiyle örtüşen zamanlamayla Yeşil Hareket Avrupa’da ve daha sonra ABD’de yaygınlaştı. Liderler arasında Greenpeace, Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWLF), Dünyanın Dostları ve bir çok benzer örgüt ortaya çıktı; solun fikirlerini yavaş yavaş doğayı savunmaya, Ozon delikleri olarak adlandırılanlarla, “İklim Değişikliği”yle ve benzerleriyle mücadele etmeye dönüştürdüler.

Rio de Janeiro’da 172 ülkenin katıldığı 1992 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) ile, şimdiye kadar 27 COP’la (Conference of Parties) birlikte “iklim değişikliği” hareketi haline gelen hareketin temel taşı belirlenmişti.

COP, “Taraflar Konferansı” anlamına gelir; katılan ülkelerin “taraf” olduğu ve BM İklim Değişikliği  Çerçeve Sözleşmesi  (UNFCCC) adı verilen uluslararası anlaşmaya dahil olduğu anlamına gelir. Şunu gör .

İklim Değişikliği” – her yere sızan iklim değişikliği gündemi artık bir din haline geldi. Bunu bir din haline getirmek için gerekli olan sosyal ve zihin manipülasyonu, büyük ölçüde Birleşik Krallık merkezli Tavistock Sosyal Mühendislik Enstitüsü’nün, Savunma Bakanlığı’na bağlı bir askeri-güvenlik ve istihbarat düşünce kuruluşu ve Pentagon ile yakın işbirliği içindeki olan DARPA (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) başarısıdır.

Sosyalist düşünceden yeşil düşünceye geçiş de çoğunlukla Tavistock ve DARPA’nın eseridir.

1940’lardan bu yana, Tavistock ve DARPA – ve muhtemelen diğerleri – elitlerin ve Tek Dünya Düzeni (OWO) gurularının hedeflerine göre insanların ruhunun ve sosyal davranışlarının onları nasıl değiştirip “etkileyeceği” konusunda bilimsel bilgi elde etti.

Soğuk Savaş ve Sonrası

Bu olaylar silsilesinin ana habercilerinden biri Roma Kulübü’ydü; ilk gayri resmi toplantı 1956’da Roma’da gerçekleşti. Daha sonra bu toplantı, İkinci Dünya Savaşı’ndan dolayı zaten zayıflamış olan Sovyetler Birliği’ni ezmesi beklenen Soğuk Savaş’ın gölgesinde kaldı.

ABD, İkinci Dünya Savaşı’nın asıl amacı olan SSCB’ye karşı savaşta Hitler’i finanse etti.

Ama fena halde başarısız oldu. Finansman, paranın bavullarla taşındığı o zamanlarda Alman Reichsbank’a transferikolay olsun diye Almanya sınırından sadece birkaç kilometre uzakta bulunan Basel merkezli Uluslararası Ödeme Bankası (BIS – Rothschild kontrollü) aracılığıyla doğrudan ABD Fed’den geldi.

BIS’in ilk Başkanı, eski Fed Başkan Yardımcısıydı.

Rusya’yı (SSCB) ele geçirmeye yönelik bu yaklaşım başarısız olunca, tamamen sahte iddialarla Soğuk Savaş başlatıldı. Sonunda, Washington’un desteklediği yozlaşmış Yeltsin Hükümeti’nin işbirliğiyle, geçici olarak (1991’den 1999’a kadar) Sovyetler Birliği’ni parçalamayı başardı. Daha sonra yönetime gelen Vladimir Putin ülkesini kurtarmak konusunda şaşırtıcı derecede başarılı oldu.

Batı büyük bir hızla gücünü kaybediyor ve Rusya’yı ya da Çin’i fethedemeyecek. Farklı etik, moral ve insanlık profillerine sahipler.

Roma Kulübü

Bir Rockefeller fikri (Avrupalı ​​değil) olan Roma Kulübü’nün (COR) resmi kuruluşu 1968’de Roma’da gerçekleşti. COR’un merkezi o zamandan bu yana İsviçre’nin Winterthur kentinde, cömert İsviçre mevzuatı tarafından korunan diğer birçok şüpheli kuruluşla birlikte bulunuyor.

Başından beri COR, Birleşik bir Avrupa için baskı yapıyordu, ancak Washington’un kontrol edemeyeceği, kendi Anayasasına sahip, ABD tarzı egemen bir Avrupa Federasyonu olmasını asla istemiyordu.

AB’nin, ABD dolarının küçük kardeşi olan (aynı prensiple, yoktan yaratılmış) ortak bir para birimi olmalıydı. Elbette kurucular bunun işe yaramayacağını biliyordu. Farklı mevzuatlara, ekonomilere, kültürlere, dillere sahip olan ve ortak bir Anayasası olmayan, yani para politikası ve mevzuatı olmayan 27 ülkeden 19’u için tek bir para biriminin başarısız olması kaçınılmazdır.

AB’nin dağılması artık an meselesi. Giderek artan bir hızla büyüyen ve milyonlarca ölüme neden olan kaosa o da dahil olacak.

Dünya çapında ABD’nin başlattığı çatışmalar ve savaşlar nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana tahminen 25 ila 30 milyon insan hayatını kaybetti. İsrail-Filistin çatışması bu tür ölüm makinelerinin sadece sonuncusu.

Pek çok analist nükleer bir Üçüncü Dünya Savaşı konusunda uyarıda bulunuyor. Bunu Ukrayna’da ve şimdi de ölümcül İsrail-Filistin çatışmasında yaptılar.

Zaten Üçüncü Dünya Savaşı’ndayız, ama nükleer değil.  Nükleer artık gerekli değil çünkü modern altyapının çoğunu, dünyadaki yaşamı, yani egemen elitlerin sahip oldukları her şeyi yok edebilir. Ve kim bilir, olası bir nükleer çatışmayla kendi hayatlarını bile tehlikeye atabilirler.

Günümüzün biyo-savaşı, Yönlendirilmiş Enerji Silahları (DEW – bkz. Maui, Hawaii ve California) ve en önemlisi iklim jeomühendisliği – aşırı sıcak dalgaları ve sellerle dünya çapındaki gıda mahsullerini, altyapıyı ve konutları hedefli bir şekilde yok edebilir, kasırgalar ve hatta depremler, en az nükleer savaş kadar kıtlık, sefalet ve ölüm açısından zarar verebilir.

Ayrıca, Tavistock mühendisliğiyle tasarlanmış bir zihinle, hasar kolayca “iklim değişikliğine” atfedilebilir.

1972’de COR, bugünkü WEF’in Büyük Sıfırlama’sının (Great Reset) ve BM Ajanda 2030’un taslağını oluşturan, kötü şöhretli “Büyümenin Sınırları” raporunu yayımladı ve temel hedeflerden birini belirledi: “işe yaramaz” olarak da adlandırılan, Klaus Schwab’ın yakın danışmanı İsrailli profesör Yuval Noah Hariri tarafından “gereksiz yiyiciler” diye adlandırdığı dünya nüfusunu büyük ölçüde azaltmak.  Nüfusun devasa oranda azaltılması, WEF’in Büyük Sıfırlamasının ve birbiriyle bağlantılı BM Gündemi 2030’un ana hedeflerinden biridir.

BM-WEF İşbirliği Paktı

2019 yılında WEF Başkanı Klaus Schwab ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres , yasa dışı, ahlaka aykırı ve büyük bir çıkar çatışması olan bir İşbirliği Anlaşması imzaladılar.

BM artık 1945’te dünya barışını desteklemek için kurulmuş, 193 üyeli güvenilir bir uluslararası örgüt değil.

Günümüzde bildiğimiz haliyle yasa dışılık artık geçerli değil. Dünya artık seçkinlerin “kurallara dayalı düzeni” tarafından “yönlendiriliyor”. Bunlar “dünyayı yönetme hayali kuranların” hedef ve ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen bir dizi yasal olmayan kural.

İlginçtir ki, BM ile Dünya Ekonomik Forumu arasındaki bu “kutsal?” ortaklığı kimse protesto etmedi. 

BM’in Ajanda 2030’u ve Great Reset (Büyük Sıfırlama) / 4. Sanayi Devrimi biribirinin aynıdır  ve aynı amaç ve hedeflerin peşindedir.

BM’nin lekeli imajına yüz kurtarıcı bir makyaj malzemesi olarak özel bir BM komisyonu, İsrail-Filistin savaşı sırasında işlenen savaş suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlatabilir. Sonuç muhtemelen çoğu insanın tahmin ettiği gibi olacak: İsrail aklandı. Şunu gör .

Büyümenin Limitleri kitabının yazarı  Dennis Meadow , geçenlerde bir videoda dünyanın aşırı nüfuslu olduğunu ve iyi bir denge için nüfusun büyük oranda (yaklaşık %86) azaltılması gerektiğini söyledi. Ancak “azaltılması” gerekenlerden biri olarak kendisi gönüllü olmadı. Şunu gör .

Sonuç Olarak…

 Mevcut İsrail-Filistin savaşı Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından savaşın ilk gününde 7 Ekim 2023 Cumartesi günü tahmin edildiği ve duyurulduğu gibi kısa sürmeyecek. O nereden biliyor acaba?

Görünüşe göre bu çatışma, Afganistan, Ukrayna, Somali, Sudan ve tabii ki hala sorunlu olan Irak ve daha pek çokları gibi hiç bitmeyecek bir yöne doğru ilerleyebilir. Bunların hepsi bu Ölüm Tarikatına katkıda bulunuyor – nüfusun azaltılması için soykırım, nereye bakarsanız bakın kaos – ve korku, korku ve daha fazla korku, ekonomilerin boyun eğmesine ve yok olmasına neden olmak ve sonunda kaynakların aşağıdan yukarıya aktarılmasına sağlamak için seçilen silahlar

Yeni savaş aynı zamanda ulaşılamaz olan Tek Dünya Hükümetine ulaşma arayışına ve gündem içi bir gündem olarak “Seçilmiş Halk” için Büyük İsrail’e ulaşılmasına katkıda bulunuyor.

Ama gerçekleşmeyecek.

Ancak bu şeytani kabusun sona erişine kadar insanlığın çektiği acılar korkunç olabilir.

Biz Halklar, bağımsız ve egemen topluluklara dayanan, kendi parası ve kendi yerel bankacılığı olan, birbirimizle ticaret yapan, belki gelecekte topluluklarımızı birbirine bağlayan başka bir toplum yaratmayı planlamalıyız. Ve en önemlisi, bu, her şeyi kontrol eden dijitalleşmeden uzak bir toplum olmalı.

Dikte değil dinamik – Umarım bu yeni “toplumun” yolu otoritenin değil dinamiklerin yönlendirdiği “yeni bir medeniyet” olur.

1 Yorum

  • Bora Tanlak 13 Ekim 2023

    Bence de İsrail’i yakın hedefleri önce Gazze ve Lubnan’dir..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir