Güncel Konular

Rusya Rublenin Değerini Altına Bağladı – Çin Altın Biriktirmeye Devam Ediyor

Başta ABD doları olmak üzere dünyanın bütün rezerv paraları, onları keyiflerince yoktan yaratan, borç olarak satan, istediği zaman piyasaları batıran, istediği zaman paraya boğan küresel elitin (ben onlara Şer Cemaati – ŞC – demeyi tercih ediyorum) hegemonyasında.

’71’de ABD yönetimi (Nixon) aracılığıyla altın standardını hepten kaldırtıp, arkasında ABD devletinin taahhütleri dışında hiçbir varlık-değer olmadığı halde, silah gücüyle, ABD dolarını geçerli rezerv para olarak dünyaya kabul ettirdikten sonra, ŞC’nin finansal piyasalardan da öte, diğer her şeyin de sahibi olmasının yolu açıldı.

Ulaştıkları inanılmaz finans gücüyle, perde arkasındaki (Blackrock ve Vanguard yatırım fonlarını araştırıp sorgulayın) sahipleri haline geldikleri, büyük finans, büyük petrol, büyük silah, büyük ilaç, ana akım medya ve büyük teknoloji kartelleri, ŞC tarafından artık tümüyle tek merkezden yönetilir duruma geldi.

Atalarının başlattığı ama bir türlü yaşama geçiremedikleri öjenik teoriye sahip çıkan bu küresel elit, dünya nüfusunun tamamını kontrol edebilmek için, neredeyse açıkça önceden duyurdukları salgın komplosunu piyasaya sürdü. Kendi ürettikleri biyolojik silahı, küresel tek devlet hedeflerine ulaşabilmek için insanlığın üzerine saldılar. Amaçları çok ulvi… Daha iyi bir dünya için “küresel şirket sosyalizmi”… “Kimsenin” aç ve açıkta olmadığı, “herkesin” asgari geçimini sağlayacak kadar gelirinin kurulacak tek dünya devleti tarafından garanti edildiği, yeryüzündeki cenneti andıran Yeni Dünya Düzeni… Tabii “herkesin” derken, kendileri için yararlı gördükleri sayıda ve yerdeki, itaatkar ve uyumlu “herkesi” kastettiklerini açıkça dillendirmiyorlar. Ama olan biteni dikkatli gözleyenler, sözcülerinin söylediklerini dikkatli izleyenler için Yeni Dünya Düzeni’nin ne olduğu apaçık ortada…

Yeni kölelik düzeni…

Eski tarımsal kölelik üzerine kurulu feodal dünya düzeninin, finansal gücü ele geçiren tüccarlar, bankerler (burjuvazi) tarafından yıkılıp imparatorlukların kurulması yeni bir dünya düzeniydi… Buhar gücü ile çalışan sanayinin ortaya çıkmasıyla, tarımsal köleliğin ücretli işçi-emekçiliği altında yeni tür bir köleliğe dönüşmesi de yeni bir dünya düzeniydi… Bu yeni kölelik düzenine uygun olmayan imparatorlukların ulusu devletlere dönüştürülmesi için I.Dünya Savaşı çıkartıldı ve imparatorluklar yıkılarak yerlerine ŞC’nin keyfine göre çizilmiş sınırlar içinde bir miktar hareket özgürlüğü tanınan ama ipleri yine ŞC’nin elinde olan ulus devletler kuruldu.

Bu eşitsizlik ve sömürü üzerine kurulu düzenin artık sürdürülemez hale geldiği açıkça ortaya çıkınca, şimdi yine ve yeniden bir Yeni Dünya Düzeni kurulmaya çalışılıyor. Kendileri için gereksiz olan nüfusun seyreltilmesi, kalanların tüm ihtiyaçları karşılanan ama her bakımdan kontrol altında olan şanslı köleler olarak yaşadıkları, daha temiz ve zengin bir dünya…

Ellerindeki tüm araçlarla ve parasal iplerini tuttukları kukla devlet yönetimleri üzerinden oluşturdukları baskıyla salgın korkusunu tüm dünyaya saldılar ve arkasından da salgın öncesi kurguladıkları Büyük Sıfırlama (Great Reset) Yeni Dünya Düzeni (New World Order) planlarını adım adım uygulamaya koymaya başladılar.

Birinci adımda, küresel güçlere fazla bağımlı olmadan yaşamını sürdürebilen orta direk çalışanları, esnafı, iş sahiplerini işsiz bırakıp kendilerinden gelecek sadakalara muhtaç bırakacak salgın önlemlerini ve yasaklarını yaygınlaştırdılar.

İkinci adımda, aşı tanımına girmeyen, ne bulaşı ne hastalanmayı önlemeyen, insanların DNA’sını değiştiren/bozan etkiler yaratan, sağladığı fayda bilinmeyen ama hızla ortaya çıkan zararları küresel sansürle gizlenen iğneleri piyasaya sürdüler.

Üçüncü adımda, piyasaları katlanarak artan miktarda borçlandırarak, görülmemiş düzeyde yeni para ürettiler ve o parayı enflasyonla değersizleştirerek insanları tamamen kontrol altında tutabilecekleri dijital paraya geçiş çalışmalarını başlattılar.

Kimse salgının başında Çin’de yol ortasında düşüp ölen insanların niye sonrasında görülmez olduğunu sorgulayamadı. Sorgulamaya kalkanlara komplocu dediler, sansürlediler… Aşılar piyasaya sürülmeden önce de virüse maruz kalanların çoğunun farkında bile olmadan hastalığı atlattığını unutturup, hiçbir faydası olmayan aşıların “hastalığı kolay atlatmayı sağladığı”na dönüştürülen faydasına herkesi kolayca inandırıverdiler.

Ama bir taraftan da, ŞC’nin planları daha da görünür hale geldikçe, insanlık dünyanın her yerinde sormaya, sorgulamaya, itiraz etmeye başlıyor… Salgın önlemlerine ve aşılara itiraz edenlerin sayısının dünya nüfusunun yarısını aşmış olabileceği tahminleri artık kendileri tarafından da yapılıyor.

Öyle görülüyor ki, Rusya ve Çin yöneticileri de bu küreselci komplonun tabutuna en etkili olabilecek çivileri çakmaya başlıyorlar ve ŞC’nin kontrolundaki rezerv paraların değersizleşmesine neden olacak şekilde kendi paralarıyla ticaret yapmaya ve kendi paralarını altın standardına bağlamaya doğru adımlar atıyorlar.

Rusya bu adımı attı, Çin’de takip ederse 3. Dünya Savaşı kaçınılmaz hale gelebilir.

Russia Central Bank Announces Ruble Bound to Gold! 5000 Rubles per Gram

The Central Bank of Russia has officially announced that, as of March 28, 2022, the Russian Ruble currency is BOUND to Gold.  The rate is 5,000 Rubles per gram of gold bullion.

(NOTE: This story has been corrected to report “TROY” ounces as opposed to dry ounces, and the values recomputed to reflect there are more grams per TROY ounce than in a dry ounce.)

There are 32 grams in each TROY ounce.  32 grams times 5,000 rubles per Gram is 160,000 Rubles.   Ya with me so far?

The conversion rate of Rubles to U.S. Dollars is 100 Rubles, 90 Kopecs, to each US Dollar.

If Rubles are bound to Gold at 5000 Rubles per gram, and there are 32 grams per TROY ounce, meaning one ounce of gold would cost 160,000 Rubles, then converting that to US Dollars means Gold is $1600 per ounce when using Rubles, instead of $1,928 per ounce using Dollars.

Russia just wiped out about thirty percent (30%) of the value of the US Dollar, worldwide, when it comes to Gold Bullion.

Worse, because Russia will only sell its oil and gas in Rubles, and Rubles are now fixed at 5,000 Rubles per gram, anyone wishing to buy Oil or Gas will need to either pay in Rubles or pay in Gold, and they won’t get the US Dollar value for the gold they tender as payment!  

People around the world will be literally THROWING their money at the Ruble and DUMPING Dollars and EUROS to do it.

What Russia just did is the financial equivalent of detonating a nuclear bomb.

FWIW, the last guy on this planet who tried to back a currency with Gold, was Muammar Quadaffi of Libya.

NATO went into Libya, bombed the shit out of it, until the people of Libya grabbed Quadaffi on the street, beat him bloody, and put a bullet in his head.

As of this hour, 10:39 PM EDT, I suspect Bankers all over the world are on the phones with each other and with heads of state, instructing them that what Russia has done will totally smash both the US Dollar and the EURO, and those Bankers will be telling the heads of State that World War 3 must commence immediately.

Let me explain why.

Today, the Russian Central Bank pegged Rubles to Gold.

Last week, Russia declared they would only sell OIL and GAS in . . . Rubles.

This means Russian OIL and GAS are pegged to Gold with Rubles as the proxy for Gold.

EFFECT: Europe (that needs Russian Gas and Oil) will now have to buy Rubles from Putin using Gold, or pay for the Oil and Gas with Gold itself.

Currently, the FOREX Rate for Rubles to Dollars is about 100:1

BUT . . . with 5,000 Rubles now equaling one gram of Gold, and oil being priced directly in Gold, we are going to see a MASSIVE price disruption in FOREX markets, in terms of how much Gold a Dollar can still buy.

Foreign countries holding our Dollar Debt Notes in Reserve, will see an immediate, and far less use for them and will want to start dumping them in favor of something more stable; something which holds its value.

Basically, any currency pegged to Gold will fit the bill.  which means countries like that — like Japan — will start dumping their Dollar Debt as fast as they can — they are NOT going to go down with the ship!  They will move into more stable currencies, like . . . the Ruble.

This will have a DE-flationary effect on the Ruble, making it more valuable over time.

This also means Putin can re-peg the Ruble any time he wants, to like 500, or 50, or 10.   IT just keeps getting more valuable for him.

The instant result is that all those foreign countries dumping their Dollar Reserves will cause all those excess Dollars to start coming home, triggering worse hyper-inflation than we already have now in the USA.

Is it any wonder why Biden was on stage last week calling for Regime change in Russia?  He is about to have masses of angry and literally starving Americans  marching through the streets here at home demanding answers.

UPDATE 10:39 AM EDT —

Russian President Vladimir Putin has made a public statement on video about what has taken place with binding the Ruble to Gold.

In that statement, he points out that Western Nations have simply STOLENRussia’s foreign currency reserves and Gold Bullion Reserves, and by doing so, worldwide trust in so-called “First-Class” safety of investing in the West, has been smashed.

He goes on to predict that people will now dump their holdings of Dollars and EUROS to safer investments like land, food, and raw materials.

Here is the video with English language caption:

Putin is correct.

The impact of what Russia has just done is a literal dagger to the heart of the US Dollar and to the EURO. 

No one will want those currencies anymore, and since the US barely manufactures anything domestically, when foreign countries cease accepting the dollar for payment, shortages of everything will slam the U.S. and Europe.

Peki Çin Ne Yapıyor?

Does China Have Enough Gold Reserves to Launch a Gold Standard?

Jeff Clark, Senior Analyst, GoldSilver.com
MAR 30, 2022

A special note from GoldSilver President Alex Daley:

As many of you know, we pride ourselves on the education we provide, everything from Mike Maloney’s Hidden Secrets of Money series and regular video updates, to our Getting Started encyclopedia and Insider’s program. When you buy from GoldSilver you help fund the costs of this research and education, which we offer for free and think stands head and shoulders above what is available elsewhere in the industry.

The following is another example of the kind of in-depth research your efforts help fund. Jeff’s report on the state of the Chinese gold market below is something you probably won’t find in mainstream reporting. The message is insightful, and we hope you find it useful. We appreciate you buying from GoldSilver.com to support our ongoing educational efforts.


The topic of de-dollarization has taken on new life, a result of major geopolitical conflicts around the world. And the ultimate act of de-dollarization would be a non-US country initiating a gold standard.

Russia grabs a lot of headlines right now, but the leading candidate for realistically instituting a gold standard is China.

Would China really do that? And do they have enough gold Reserves anyway?

The USA (and West) hold immense control over global trade, and one advantage of that is its ability to fund a massive military using the dollar. China wants to exert more power in the world and has global ambitions of its own, and to achieve them it needs to dethrone the dollar. It has been taking a number of steps recently to do just that—and you may be surprised to learn that gold is playing a role in it.

How much of a role and what could it do to the gold price? To answer those questions we first have to talk about China’s motivations to leave the dollar system…

De-Dollarization, Afterburners On

Why would China, or any country for that matter, want to stop using US dollars in their trade? There are admittedly some advantages to settling trade in greenbacks, for both US and non-US countries.

There’s one big reason China and other countries are motivated to move away from US-dominated trade: the US government sometimes uses the dollar as a weapon to impose sanctions.

The obvious example is the sanctions the US just imposed on Russia, by freezing its foreign currency reserves. And last week they just blocked financial transactions involving its gold reserves. These kinds of moves are always an option since it holds the reserve currency of the world. And the foremost anti-sanction measure is to not use dollars.

When Russia was removed from the SWIFT system, some analysts deduced that while it will hurt Russia’s economy in the short term, it could have the unintended consequence of accelerating the global trend of de-dollarization.

The IMF managing director warned that Western sanctions on Russia “could backfire by making other foreign central banks more reluctant to hold such a large amount of their own foreign reserves in dollars and euros… we are likely to see some countries reconsidering how much of certain currencies they hold in their reserves.”

And Washington think tank Institute for the Analysis of Global Security said that “central banks are starting to question whether reliance on the U.S. dollar is a good idea, since the United States has been extremely trigger-happy when it comes to the use of sanctions and other economic punishments.”

The process has actually been underway for a few years now. For example, 90% of China and Russia’s bilateral trade settlements in 2015 were conducted in dollars—but by 2020, only 46% of those transactions were conducted in dollars. And in total global trade, dollars represented 70% in 2000 but just 59% in Q3-2021.

Further, the move away from the dollar hasn’t been to the euro, sterling or yen; a full 25% of the shift has been into the Chinese renminbi. This is impressive considering it was only added to the IMF’s SDR basket in 2016.

And more recently, Saudi Arabia dropped the petrodollar and is not selling oil in yuan, as Mike Maloney shows here.

If this trend continues and fewer dollars are used internationally, it would have significant impacts: it would raise borrowing costs for the U.S. government, give them less leverage in foreign policy, and raise the cost of living for Americans.

Think about it: the US government can print USDs at will and build up a massive military compared to China and other countries, giving them a distinct international advantage. While American citizens may take comfort in that, someone wanting to shift the power towards themselves would want to dethrone the USD for that very reason.

The point here is that de-dollarization efforts increasingly open the door to a gold standard by a non-US country.

Is China Really Considering a Gold Standard?

China is motivated to accumulate gold. And based on numerous public reports and things they’ve actually done, it seems clear they’re at least thinking about a gold standard…

  • Quoting a Beijing public policy research consultancy, the Chinese government newspaper Global Timesreported, “What’s left is the gold standard. After the collapse of the Bretton Woods system, the questioning of the gold standard has never stopped. The gold standard essentially represents a world financial order. When an old financial order faces collapse, it is necessary to create a new financial order.”
  • The governor of China’s central bank, Dr. Zhou Xiaochuan, wrote this in 2009: “The acceptance of credit-based national currencies as major international reserve currencies, as is the case in the current system, is a rare special case in history.” Very true; for the first time in recorded history, all currencies in the world are fiat (backed by nothing), and as Mike Maloney points out all fiat currencies eventually fail.
  • China was on a silver standard about 100 years ago, so a metal standard is nothing new to them.
  • China’s move to gold is still relatively young. The People’s Bank of China (their central bank) didn’t begin buying in big amounts until 2010, and the Shanghai Gold Exchange was only launched in 2002.
  • China has a much more pro-gold mentality than the West. There are many examples of this, but I can provide a personal one… I was on a mining tour in China about a decade ago, which included meeting some government and mining officials, and when I asked them about gold, they dismissed and even laughed at the Western notions that it’s an outdated relic or a pet rock. They also seemed less concerned about the price, in the sense they’re not looking where it will be in the next three months but over the next three decades.

This all may sound interesting and even compelling, but it raises one obvious question…

Does China Have Enough Gold for a Gold Standard?

When you drill down into the available data and look at everything happening with gold in China, you come to one inescapable conclusion: they have more than they’re reporting…

First, Western journalists measure China’s gold appetite primarily via imports through Hong Kong. If Hong Kong imports are down, then China demand must be down.

This is false.

China has allowed direct gold imports into the country—other than through Hong Kong—for a number of years now. The “Hong Kong proxy” for Chinese demand is no longer accurate, and in fact can be very misleading.

  • China imports gold directly into Beijing now, bypassing Hong Kong entirely.
  • China allows a number of jewelers, dealers, and at least 14 state banks to directly import gold.
  • Last April China expanded its program by giving domestic and international banks permission to import large amounts of gold. This includes agencies that buy gold directly for the PBoC—in London for example—which is not necessarily “declared.”

None of these figures show up in Hong Kong numbers. Furthermore, China rarely releases trade data on gold, so not all of their data gets reported publicly and remains unknown. Why don’t they reveal it? It seems clear the government doesn’t want import figures tracked so that the rest of us don’t know how much they have. This move doesn’t imply gold demand is down—just the opposite.

Second, China normally uses dollars when trading in oil (as part of the petrodollar system), but now is also accepting yuan. The yuan is not well established internationally yet, so as an incentive the government offers its exporters the option to convert their yuan into gold. This essentially results in a new source of gold demand in the country, one also not tracked by official import data.

Third, the Shanghai Gold Exchange is a real bullion market, in the sense that it trades primarily in physical metal (the Comex, in contrast, trades primarily in gold derivatives). It also allows immediate physical delivery on every contract. We can’t be certain, but “withdrawals” from the SGE could be a fair proxy for demand in the country.

This chart shows the cumulative amount of withdrawals from the exchange since 2008.

At the end of 2021, the total amount of physical gold withdrawals from the Shanghai Gold Exchange was 21,704 tonnes, roughly 690 million ounces. To put that into perspective, global gold production was approximately 113 million ounces last year.

By the way, these withdrawals reduce trading volume in North America. Why? Because China doesn’t sell, and also does not export domestic mine production, which is significant since it’s the largest gold producer in the world. Something to keep in mind.

Last, if they still don’t have enough for a gold standard, they could take the extreme step of confiscating it from their citizens. Remember, China is not a Democracy, and the banking system is not separate from the government. Gold confiscation and nationalization is nothing new in history—you can see many examples in our article on this topic.

The bottom line is that China clearly has more gold than it reports, or at a minimum could get it.

A New Standard for a Gold Standard

Many countries store gold as part of their official monetary reserves. It’s a backstop, an insurance policy against a collapse of their currency or some economic calamity.

Almost every report you’ll see about gold reserves simply lists their total holdings. The US, for example, has 8,133 tonnes of gold in its Reserves, while China officially has just 1,948 tonnes.

On the surface it looks like the US is in a stronger position to go on a gold standard—but this view is misleading. That’s because of their total reserves, the US has minimal foreign currency reserves, while China has $3.4 trillion. The denominators are vastly different, relative to their total Reserves.

A more practical measure would be to compare a country’s gold reserves to its annual GDP. This would tell us how much gold would be available to support the economy in the event of a global currency crisis, or back part or all of their currency.

The following table shows the six largest holders of gold Reserves, and how much it represents of their GDP (Eurozone countries are combined into one and include the ECB). Notice how much gold China would need to reach a gold-to-GDP ratio of 2% (gold row).

Gold Standard Possible If China's Reserves Triple

If the Chinese government has, or acquires, 6,000 tonnes of gold, it would have the same amount relative to their GDP as the United States.

This would put them on par with the top gold holders around the world. Either way, this is probably a more realistic gauge of how they might determine their reserve goals. And if they’re intent on a gold standard it might give them enough to impose at least a partial one.

There would be other options, too. China could combine their currency with other countries to form a gold standard, which means they wouldn’t necessarily need to back their currency 100%. Or team up with the IMF, who originally planned to have SDRs convertible to gold.

Will the Red Dragon Someday Be Made of Gold?

It seems clear that with China’s long standing interest in gold, and its ongoing attempts to remove themselves from the US dollar system, that they will want more gold—probably a lot more—in their Reserves. Even some mainstream economists have publicly stated that China’s current level of gold holdings is too low, given the size of its economy and the growing significance of its currency.

So, is China stockpiling that gold now? Is that where some of the untracked bullion is going?

My answer to those questions is an unequivocal yes. I say that because that’s exactly what they did before. China announced a 75.6% increase in their gold Reserves out of the blue in 2009—did they suddenly just buy all that, or is it more likely they’d been accumulating all along and then decided they wanted to make the announcement? Given the level of secrecy in many areas of their society, the latter is almost certainly the case.

  • It seems almost certain that China has more gold reserves than reported, or at least access to them. And with de-dollarization efforts picking up steam they could be stepping up their pace.

We don’t know exactly what China’s plans may be, but it would not be surprising in the least if they’re preparing now to pounce at the next crisis, particularly a monetary one. Even if that doesn’t include a gold standard it would undoubtedly be a fireworks-type event for the gold price.

For us investors it is certainly not necessary for China to launch a gold standard. And it may not happen.

But if a monetary crisis gets bad enough, a brave new world that includes a gold standard could become a growing possibility.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir