Yeni Dünya Düzeni / Great Reset

Totaliterliğin Psikolojisi…

https://takecontrol.substack.com/p/psychology-of-totalitarianism

İstatistik alanında yüksek lisans derecesine sahip Belçikalı psikolog Profesör Mattias Desmet, 2021 yılının sonlarına doğru, COVID salgını ve karşı önlemleri ile ilgili olarak gördüğümüz saçma ve irrasyonel davranışların bir açıklaması olarak “kitle oluşumu” kavramını ortaya attığında dünya çapında tanınırlık kazandı.

Ayrıca, kitle oluşumunun, “Totalitarizmin Psikolojisi” adlı yeni kitabının konusu olan totaliterliğe yol açtığı konusunda uyardı.

Ancak, “kitle oluşumu” aramaları patladığında, Google, Desmet’i itibarsızlaştırmak ve arama sonuçlarında insanlara bu çalışmanın önemini azaltmalarına neden olacak bilgileri göstermek amacıyla arama motoru sonuçlarını manipüle ederek yanıt verdi. Neden? Çünkü Google, küresel kabalın ve totaliterliğe doğru ilerleyişin merkezinde yer almaktadır.

Zamanın Psikolojisini Anlamak Çok Önemlidir

Tarihten ders almayı reddedenlerin onu tekrar yaşamak zorunda olduklarını söylerler. Bu saptama özellikle günümüz için geçerli görünüyor. Çünkü Desmet’in açıkladığı gibi, kitle oluşumunun nasıl gerçekleştiğini ve neye yol açtığını anlamazsak, onu önleyemeyiz.

Desmet, kitlesel oluşum sürecinde olduğumuz sonucuna nasıl ulaştığını şöyle açıklıyor:

“Korona krizinin başlangıcında, Şubat 2020’de, virüsün ölüm oranları, enfeksiyon ölüm oranları, vaka ölüm oranı ve benzeri istatistikleri incelemeye başladım ve Stanford’dan John Ioannidis gibi dünyaca ünlü istatistikçilerle birlikte, kullanılan istatistiklerin ve matematiksel modellerin virüs tehlikesini çarpıcı bir şekilde abarttığı izlenimi edindim.

Hemen, gördüğüm hataları insanların dikkatine sunmaya çalışan bir yazı yayınladım. Ama hemen fark ettim ki, insanlar bilmek istemiyorlardı. Sanki kullanılan istatistikler düzeyindeki en bariz hataları bile görmüyorlardı.”

Bu erken deneyim, Desmet’in toplumda rol oynayan psikolojik mekanizmalara odaklanmaya karar vermesine neden oldu ve gördüğümüz şeyin aslında büyük ölçekli bir kitle oluşumu sürecinin etkileri olduğuna ikna oldu. Çünkü bu psikolojik eğilimin en göze çarpan özelliği, insanları inandıkları anlatıya aykırı olan her şeye karşı radikal bir şekilde kör etmesidir. Temel olarak kendilerini inançlarından uzaklaştıramaz hale gelirler ve bu nedenle yeni verileri alamaz veya değerlendiremezler.

Desmet şöyle devam ediyor:

“Bir başka çok belirgin davranış biçimi, bu kitlesel oluşum sürecinin, insanları kendileri için önemli olan her şeyi radikal bir şekilde feda etmeye istekli hale getirmesidir – sağlıklarını, zenginliklerini, çocuklarının sağlığını ve geleceğini bile.

Birisi kitlesel bir oluşum sürecinin pençesinde olduğunda, tüm bireysel çıkarlarını feda etmeye radikal bir şekilde istekli hale gelir. Üçüncü bir özellik, sadece birkaçını saymak gerekirse, bir kez kitlesel oluşum sürecinin pençesine düştüklerinde, insanların tipik olarak anlatıyı kabul etmeyen veya anlatıya uymayan insanlara karşı zulüm eğilimi göstermeleridir. Bunu genellikle etik bir görevmiş gibi yaparlar.

Sonunda tipik olarak, önce kitlelerle birlikte hareket etmeyen insanları damgalamaya, sonra da ortadan kaldırmaya, yok etmeye meyillidirler.

Bu nedenle, mekanizmayı anlamak son derece önemlidir. Eğer bunu anlarsanız, çoğunluklarla, kitlelerle birlikte gitmeyen insanları yok etmeye başlamadan önce, onların kendilerini yok edeceğinden ya da tüketeceğinden emin olabilirsiniz.

Genellikle, kitleleri uyandırmak imkansızdır. Bir toplumda bir kitle oluşumu süreci ortaya çıktığında, kitleleri uyandırmak son derece zordur. Ama [onları uyandırmak] önemlidir, çünkü kitlelerin ve liderlerinin kendi anlatılarına fanatik bir şekilde ikna olup, kendileriyle birlikte gitmeyen insanları yok etmeye başlamalarını önleyebilirsiniz.”

Gerçekten de, irrasyonel COVID anlatısının büyüsüne kapılmamış olanlarımız için, siyasi liderliğin, medyanın ve genel olarak insanların diğerlerini uymaya zorladıkları zulüm şok edici derecede iğrençti. Birçoğu fiziksel saldırıya uğradı ve hatta bazıları, işe yaramaz bir önlem olduğunu bildiğimiz yüz maskesini takmadıkları için öldürüldü.

Kitlesel Hipnoz için Tarihsel Bağlam

Desmet, “Kitle hipnozu olarak düşünürseniz, kitle oluşumunun ne olduğunu anlamak daha kolaydır, çünkü sadece benzer değiller, aynı zamanda özdeştirler” diyor. Kitle oluşumu, belirli koşullar yerine getirildiğinde ortaya çıkan bir tür hipnozdur. Ve rahatsız edici bir şekilde, bu koşullar ve ortaya çıkan hipnotik trans, neredeyse her zaman totaliter sistemlerin yükselişinin öncüsüdür.

Totalitarizm ve klasik diktatörlükte belirli özellikler benzeşir, ama psikolojik düzeyde belirgin farklılıklar vardır. Desmet’e göre, klasik bir diktatörlük, psikolojik düzeyde, çok ilkeldir. Diktatörlükte, küçük bir gruptan oluşan diktatörlük rejiminden saldırgan potansiyeli nedeniyle korkan bir toplum vardır.

Totalitarizm ise çok farklı bir psikolojik mekanizmadan doğar. İlginçtir ki, totaliter devlet aslında 20. yüzyıldan önce mevcut değildi. Bu, nispeten yeni bir fenomendir ve kitle oluşumuna veya kitle hipnozuna dayanır.

Bu kitlesel hipnotik devletin koşulları ilk olarak Sovyetler Birliği ve Nazi Almanya’sının doğuşlarından hemen önce ortaya çıkmıştır. Bu yüzden de tarihsel bağlamımız budur. Bu koşullar COVID krizinden hemen önce de tekrar ortaya çıktı. Şimdi yaşanan, kitlelerin bilinçaltını etkilemek bakımından son derece etkili araçlar yaratan teknolojik gelişmelerden dolayı farklı bir totaliterlik türüdür.

Şimdi, geçmişte yapabildiklerinden çok daha büyük insan kitlelerini hipnotize edebilecek çok gelişmiş araçlara sahibiz. Ama günümüz totaliterliği bölgesel olmaktan ziyade küresel olsa da ve bilgi savaşı Sovyetlerin veya Nazilerin döneminden çok daha karmaşık olsa da, temel psikolojik dinamikler hala aynıdır.

Hipnozu Anlamak

Peki, nedir bu psikolojik dinamikler?

“Kitle oluşumu”, meslekten olmayan kişilerin jargonunda, belirli koşullar yerine getirildiğinde ortaya çıkabilecek bir tür kitle hipnozu olarak çevrilebilecek klinik bir terimdir.

Hipnotize edilirken, hipnotistin yapacağı ilk şey, dikkatinizi etrafınızdaki gerçeklikten veya çevreden koparmak veya kendi üzerine çekmektir. Daha sonra, hipnotik önerisiyle – genellikle yüksek sesle belirtilen çok basit bir anlatı veya cümle – hipnotist tüm dikkatinizi tek bir noktaya, örneğin hareketli bir sarkaca veya sadece sesine odaklayacaktır.

Hipnotize edilmiş kişinin bakış açısından, gerçeklik ortadan kalkmış gibi görünecektir. Bunun aşırı bir örneği, ameliyat sırasında insanları ağrıya duyarsız hale getirmek için hipnoz kullanılmasıdır. Bu durumda, hastanın zihinsel odağı o kadar dar ve yoğundur ki, vücutlarının kesildiğini fark etmezler.

Aynı şekilde, COVID önlemlerinden kaç kişinin zarar gördüğü de önemli değildir, çünkü odak noktası COVID’dir ve psikolojik açıdan diğer her şey ortadan kalkmıştır.

İnsanlar maske takmadıkları için öldürülebilir ve hipnotize edilenler buna kaşlarını bile çatmazlar. Çocuklar açlıktan ölebilir, arkadaşlar finansal çaresizlikten intihar edebilir, ama hiçbirinin hipnotize edilenler üzerinde psikolojik bir etkisi olmayacaktır, çünkü onlara göre, bu koşullarda başkalarının kötü durumu dikkate alınmaya değmez. Gerçekliğe karşı bu psikolojik körlüğün mükemmel bir örneği, COVID aşısı nedeniyle ortaya çıkan ölümlerin ve yaralanmaların dikkate alınmaması ve hatta doğruluklarının kabul edilmemesidir.

İnsanlar aşı olacak, büyük yan etkilere maruz kalacak ve hala “Şükürler olsun ki aşı oldum, yoksa çok daha kötü olurdu” diyecekler. Aşıdan zarar görme ihtimalini düşünemeyecekler. Sevdikleri birisi aşı olduktan sonraki saatler veya günler içinde öldüğünde bile kendileri aşılı oldukları için şükranlarını ifade edenleri gördüm! Bu akıl alır gibi değil. Hipnozun psikolojik dinamikleri bu mantıksız ve başka türlü anlaşılmaz davranışı açıklar, ancak yine de oldukça gerçeküstüdür.

Kitle Oluşumunun Psikolojik Kökleri

Daha önce de belirtildiği gibi, kitle oluşumu veya kitle hipnozu, toplumun yeterince büyük bir bölümünde belirli psikolojik koşullar mevcut olduğunda ortaya çıkabilir. Kitle oluşumunun ortaya çıkması için var olması gereken dört merkezi koşul şunlardır:

  1. Yaygın yalnızlık ve sosyal bağlanma eksikliği, aşağıdakilere yol açar:
  2. Hayatı anlamsız, amaçsız ve anlamsız olarak deneyimlemek ve / veya rasyonel bir anlam ifade etmeyen kalıcı koşullarla karşı karşıya kalmak, bu da aşağıdakilere yol açar:
  3. Nedensiz bir kaygı ve hoşnutsuzluk (belirgin veya belirgin bir nedeni olmayan kaygı / hoşnutsuzluk), aşağıdakilere yol açar:
  4. Nedensiz bir hayal kırıklığı ve saldırganlık (hayal kırıklığı ve saldırganlığın fark edilebilir bir nedeni yoktur), bu da kontrolden çıkmış hissetmenize neden olur.

Bir Toplumda Kitle Oluşumu Nasıl Ortaya Çıkar?

Toplumun yeterince büyük bir kısmı endişeli ve kontrolden çıkmış hissettiğinde, bu toplum kitlesel hipnoza karşı oldukça savunmasız hale gelir. Desmet şöyle açıklıyor:

“Sosyal izolasyon, anlam eksikliği, nedensiz kaygı, hayal kırıklığı ve saldırganlık oldukça caydırıcıdır, çünkü insanlar endişeli hissederlerse, ne için endişeli hissettiklerini bilmeden, genellikle kontrolden çıkmış hissederler. Kendilerini kaygılarından koruyamayacaklarını hissederler.

Ve eğer bu koşullar altında, kitle iletişim araçları aracılığıyla bir kaygı nesnesini gösteren ve aynı zamanda kaygı nesnesiyle başa çıkmak için bir strateji sağlayan bir anlatı yaratılırsa, o zaman tüm bu nedensiz kaygı, kaygı nesnesine bağlanabilir.

Ve mücadale stratejisi ne kadar saçma olursa olsun, kaygı nesnesiyle başa çıkmak için ortaya konulan stratejiye katılmak için büyük bir isteklilik olabilir. Yani, kaygı nesnesiyle başa çıkma stratejisinin, kaygı nesnesinin kendisinden çok daha fazla kurban talep edebileceği, görmek isteyen herkes için en başından beri açık olsa bile, kaygı nesnesiyle başa çıkmak için ortaya konulan stratejiye katılmak için büyük bir isteklilik olabilir.

Bu, her büyük kitle oluşumu mekanizmasının ilk adımıdır. İster Haçlı Seferleri, ister cadı avları, ister Fransız Devrimi, ister Sovyetler Birliği’nin başlangıcı veya Nazi Almanya’sı ile ilgili olsun, aynı mekanizmayı tekrar tekrar görüyoruz.”

Kitle Oluşumunun Sorunlu Sosyal Bağı

Yalnız, endişeli ve kontrolden çıkmış hisseden insanlar, kaygılarının çözümü olarak kendilerine sunulan stratejiye katılmaya başladıklarında, yepyeni bir sosyal bağ ortaya çıkar. O zaman bu, kitlesel hipnozu güçlendirir, çünkü artık kendilerini yalıtılmış ve yalnız hissetmemektedirler.

Bu pekiştirme bir tür zihinsel sarhoşluktur ve ne kadar saçma olursa olsun, insanların anlatıya katılmasının gerçek nedenidir. Desmet, “Anlatıya katılmaya devam edecekler, çünkü bu yeni sosyal bağı yaratıyor” diyor.

Sosyal bağ kurmak iyi bir şey olsa da, bu durumda son derece yıkıcı hale gelir. Çünkü nedensiz hayal kırıklığı ve saldırganlık hala oradadır ve bir çıkışa ihtiyaç duyar. Bu duyguların birine yönlendirilmesi gerekir. Daha da kötüsü, kitle oluşumunun büyüsü altında, insanlar kendilerini sınırlama ve orantılı davranma duygularını kaybederler.

Bu nedenle, COVID salgını sırasında gördüğümüz gibi, insanlar anlatıyı kabul etmeyen herkese karşı en irrasyonel yollarla saldırdılar ve saldıracaklar. Altta yatan saldırganlık her zaman nüfusun hipnotize edilmemiş kısmına yönelik olacaktır.

Genelleştirilmiş terimlerle konuşursak, tipik olarak, kitlesel oluşum gerçekleştiğinde, nüfusun yaklaşık% 30’u hipnotize edilecektir. Bu, tipik olarak hipnotize edici söylemleri halka anlatan liderleri de içerir. % 10’u hipnotize edilmeden kalır ve anlatıya katılmaz. Ve % 60 çoğunluk, anlatıda yanlış bir şey olduğunu hisseder, ancak sadece çoğunluklarla ters düşmek veya sorun çıkarmak istemedikleri için onlarla birlikte hareket ederler.

Ortaya çıkan sosyal bağ ile ilgili bir başka sorun, bağın bireyler arasında değil, birey ve kolektif arasında bir bağ olmasıdır. Bu, kolektifle fanatik bir dayanışma duygusuna yol açar, ancak herhangi bir bireye karşı dayanışma yoktur. Böylece, bireyler meçhul kolektifin “daha büyük iyiliği” için acımasızca kurban edilir.

“Bu aynı zamanda, herkes dayanışmadan bahsederken, insanların neden babaları veya anneleri ölüyorsa, onları ziyaret etmelerine izin verilmediğini kabul ettiklerini de açıklıyor ” diyor Desmet.

Sonunda, insanların artık birbirlerine güvenmedikleri ve sevdiklerini hükümete bildirmeye istekli oldukları radikal, paranoyak bir atmosferin içinde bulursunuz kendinizi.

“Yani, kitle oluşumuyla ilgili sorun bu,” diyor Desmet.  “Bu, bireyin kolektifle dayanışmasıdır ve asla diğer bireylerle dayanışmaz.

Dış düşman olmadan, ne olur?

Şimdi daha önce yaşananlardan daha karmaşık bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü şu anda ortaya çıkan totaliterliğin, hipnotize edilmeyen ve yanlış anlatılara kapılmayan vatandaşlar hariç, hiçbir dış düşmanı yok.

Öte yandan, bunun bir avantajı var, çünkü totaliter devletlerin her zaman bir düşmana ihtiyacı var. Bu, George Orwell tarafından “1984” adlı kitabında çok iyi tanımlanmış bir şey. Kitle oluşum sürecinin varlığını sürdürebilmesi için, devletin hipnotize edilmiş kitlelerin saldırganlığını odaklayabileceği bir dış düşman olmalıdır.

Şiddetsiz Direniş ve Açık Sözlülük Çok Önemlidir

Bu bizi kilit bir noktaya getiriyor ve bu da şiddetsiz direnişe ve anlatıya karşı itiraza duyulan ihtiyaç. Şiddetli direniş sizi otomatik olarak saldırganlık için bir hedef haline getirir, bu nedenle “totaliter bir sistemin içinden gelen direniş her zaman şiddetsiz direniş ilkelerine bağlı kalmak zorundadır diyor Desmet.

Ancak aynı zamanda açık, rasyonel ve küfürsüz bir şekilde konuşmaya devam etmelisiniz. Desmet şöyle açıklıyor:

Direnişin kitlesel oluşum ve ortaya çıkan totaliterlik sürecinde bağlı kalması gereken ilk ve en önemli ilke, kitlelerle birlikte hareket etmeyen insanların itiraz etmeye devam etmeleri gerektiğidir. En önemli şey bu.

Totalitarizm kitle oluşumuna dayandığından ve kitle oluşumu bir tür hipnoz olduğundan, kitle oluşumu her zaman çoğunluğu hipnoz sürecinde tutan liderin sesi tarafından kışkırtılır. Uyumsuz sesler itirazlarına devam ettiğinde, kitleleri uyandıramayacaklardır, ancak kitle oluşum sürecini sürekli olarak rahatsız edeceklerdir.

Sürekli hipnoza müdahale edeceklerdir. Çoğunlukta kitlelerle birlikte gitmeyen insanları yok etme isteği vardır. İtiraza devam eden insanlar varsa, kitle oluşumu genellikle o kadar derin olamayacaktır. Bu çok önemli.

Tarihsel olarak konuşursak, Sovyetler Birliği’nde ve Nazi Almanya’sında olanlara bakarsanız, totaliter sistemin zalimleşmesinin, tam da muhalefetin kamuoyu önünde itiraz etmeyi bırakmasıyla başladığı açıktır.

1930’da, Sovyetler Birliği’nde, muhalefetin sesini kısmasından sonraki altı ila sekiz ay içinde Stalin, on milyonlarca insanı kurban ettiği büyük tasfiyelerine başladı. Ve sonra, 1935’te, Nazi Almanya’sında da aynı şey oldu.

Muhalefet susturuldu ya da sesi kısıldı. Yeraltına inmeyi tercih ettiler. Klasik bir diktatörlükle uğraştıklarını düşünüyorlardı, ama yanılıyorlardı. Tamamen farklı bir şeyle karşı karşıya idiler. Karşılarında totaliter bir devlet vardı.

Ve yeraltına inmek, kendileri için ölümcül bir karardı. Böylece, Nazi Almanya’sında da, muhalefetin kamuoyu önünde itirazı bırakmasından sonraki bir yıllık bir süre içinde, zulüm başladı ve sistem önce muhaliflerini yok etmeye başladı. Bu her zaman aynıdır.

Totaliter sistemler veya kitleler, ilk aşamada onlarla birlikte hareket etmeyenlere saldırmaya başlar. Ama bir süre sonra, herkese saldırmaya ve yok etmeye başlarlar, sırayla tek tek her gruba yönelirler.

Ve kitle oluşum sürecinin Nazi Almanya’sından çok daha ileri gittiği Sovyetler Birliği’nde, Stalin aristokrasiyi, küçük çiftçileri, büyük çiftçileri, kuyumcuları, Yahudileri, kendisine göre asla iyi komünist olamayacak olan herkesi ortadan kaldırmaya başladı.

Ama bir süre sonra, hiçbir mantığa dayanmayan bir şekilde, önüne gelen her grubu, neredeyse herkesi elemeye başladı. İşte bu yüzden Hannah Arendt, totaliter bir devletin her zaman kendi çocuklarını yiyip bitiren bir canavar olduğunu söylemişti.

İşte bu yıkıcı süreç, insanlar sustuğunda başlar.

  1. yüzyılın başlarında birkaç ülkede, kitlesel oluşum gerçekleştiği halde hiçbir zaman tam anlamıyla totaliter bir devletin oluşamamasının nedeni de muhtemelen budur.

Muhtemelen, susmayan, itiraz eden yeterince insan vardı. Bu anlaşılması çok önemli bir şey. Kitle oluşumu ortaya çıktığında, insanlar genelde artık itiraz etmenin faydasız olduğunu çünkü çoğunlukların artık uyandırılamayacağını, onların kendi rasyonel karşı görüşlerine kulak asmadıklarını düşünürler.

Ancak, itiraz etmenin anında bir etki yaratma gücü olduğunu asla unutmamalıyız. Belki kitleleri uyandırdığı için değil ama, kitle oluşum sürecini ve hipnozu bozduğu için. Ve bu da, kitlelerin kendileriyle birlikte gitmeyen insanlara karşı son derece yıkıcı olmalarını önler.

Başka bir şey daha olur. Kitleler kendilerini tüketmeye başlarlar. Kendileriyle birlikte gitmeyen insanları yok etmeye başlamadan önce kendilerini yok etmeye başlarlar. Totaliter rejimlere karşı iç direniş için kullanılacak strateji budur.

Transhümanizme ve Teknokrasiye Karşı Mücadele

Daha önce de belirtildiği gibi, bu söylemleri savunan liderler de her zaman hipnotizma edilmişlerdir. Bu anlamda fanatikleşmişlerdir. Bununla birlikte, bugünün dünya liderleri transhümanizm ve teknokrasinin fanatik savunucuları olsalar da, onların COVID hakkında söylediklerine inanmıyor olabilirler.

Birçoğu yalan söylediklerini biliyor, ancak transhümanizm ve teknokrasi ideolojilerini hayata geçirmek için bu yalanların gerektiğine inanıyorlar. Yaratılan COVID gündemi, amaçlarına ulaşmak için kullandıkları bir araçtır. Bu da, asla vazgeçmeden itirazımızı sürdürmemizin gerekliliğinin bir başka nedenidir. Çünkü karşı argümanlar ortadan kalktığında, bu liderler ideolojik arayışlarında daha da fanatik hale gelecektir.

“Sonuçta, nihai zorluk, insanlara koronavirüsün beklediğimiz kadar tehlikeli olmadığını veya COVID anlatısının yanlış olduğunu göstermek değil, bu ideolojinin sorunlu olduğunu – bu transhümanist ve teknokratik ideolojinin insanlık için bir felaket olduğunu; bu mekanik düşüncenin, evrenin ve insanın mekanik teknokratik transhümanist bir şekilde yönlendirilmesi ve manipüle edilmesi gereken bir tür maddi mekanik sistem olduğu inancının  sorunlu olduğunu göstermektir.

Nihai zorluk budur: İnsanlara, sonunda, insan ve dünya hakkında transhümanist bir görüşün toplumumuzun radikal bir şekilde insanlıktan çıkarılmasını gerektireceğini göstermek. Bu yüzden, karşı karşıya olduğumuz asıl zorluğun bu olduğunu düşünüyorum.

İnsanlara ‘Bak, bir an için Corona anlatısını unut. Aynı şekilde devam edersek, yöneleceğimiz şey, bir insan için yaşam için hiçbir alan bırakmayacak radikal, teknolojik olarak kontrol edilen transhümanist bir toplumdur.’ gerçeğini anlatmaya çalışmalıyız. “

İyileşmeden Önce Daha da Kötüye Gidecek

Benim gibi, Desmet de hızla küresel totaliterliğe doğru ilerlediğimize ve işlerin iyileşmeden önce çok daha kötüye gideceğine inanıyor. Neden? Çünkü totaliterlik sürecinin sadece ilk aşamalarındayız. Ufukta, dijital kimlik hala büyük bir tehlike olarak duruyor ve onunla birlikte, hemen herkesin direncini kırabilecek akıl almaz derecede güçlü bir kontrol ağı geliyor.

Umut ışığı şurada: Kitle oluşumunu ve totaliterliği inceleyen herkes, her ikisinin de özünde kendi kendini yok edici olduğu sonucuna varmıştır. Hayatta kalamazlar. Ve çoğunlukları kontrol etmek için ellerinde ne kadar çok araç varsa, kendilerini de o kadar çabuk yok edebilirler, çünkü totaliterlik insanın özünü yok eder.

Nihayetinde, “totalitarizm” sistemin hırsını ifade eder. Bireysel seçim yeteneğini ortadan kaldırmak istiyor ve bunu yaparken, insan olmanın özünü yok ediyor, “çünkü bir insandaki psikolojik enerji her an ortaya çıkıyor, bir insan gerçekten kendi seçimi olan bir seçim yapabilir” diyor Desmet. Bir sistem bireyi ne kadar hızlı yok ederse, o sistemin kendisi de o kadar çabuk çöker.

Yine, insanlığın acımasızca yok edilmesine karşı tek silah mücadele etmek, yüksek sesle itiraz  etmek ve şiddetsiz bir şekilde direnmektir. Totaliterliğe gidiş durduramayabilir, ancak vahşetleri engellenebilir. Ayrıca bu mücadele, direnişçilerin birlikte hayatta kalmaya çalışabilecekleri ve totaliter manzaranın ortasında gelişebilecekleri küçük bir alan da sağlayacaktır.

“O zaman, başarılı olmak istiyorsak, biraz kendi kendimize yeterli olmamızı sağlayabilecek paralel yapılar hakkında düşünmemiz gerekecek. Artık sisteme çok fazla ihtiyacımız olmadığından emin olmaya çalışabiliriz. Ama bu paralel yapılar bile halk sesini yükseltmeye devam etmezse bir anda yıkılacaktır. Yani, bu çok önemli.

Bunu herkesin dikkatine sunmaya çalışıyorum. Paralel yapıları istediğimiz kadar inşa edebiliriz, ancak sistem çok yıkıcı hale gelirse ve tam agresif potansiyelini kullanmaya karar verirse, paralel yapılar yok edilecektir. Ancak, itiraz eden uyumsuz sesler varsa, sistem hipnozun bu derinlik seviyesine asla ulaşamayacaktır. Bu yüzden kendimi itiraz etmeye adadım.

Doğru tahminlerde bulunmak imkansız olsa da, Desmet’in içgüdüsel hissi, şu anda kendini yakma ve kendini imha etme ile ortaya çıkan totaliter sistemin muhtemelen en az yedi veya sekiz yıl süreceği yönünde. Daha fazla olabilir, daha az olabilir. Toplum karmaşık bir dinamik sistemdir ve basit karmaşık dinamik sistemler bile bir saniye önceden tahmin edilemez. Bu, karmaşık dinamik ekosistemlerin deterministik öngörülemezliği olarak bilinir.

Daha Fazla Bilgi

Ne kadar sürerse sürsün, amaç hayatta ve ayakta kalmak ve katliamı en aza indirmek için elimizden geleni yapmak olacaktır. Bireysel düzeyde temel zorluk, insanlığın temel ilkelerini korumak olacaktır.

Desmet, Aleksandr Soljenitsin’in insanlık dışı bir durumun ortasında insanlığınıza tutunmanın önemini vurgulayan “Gulag Takımadaları” adlı kitabını hatırlatıyor ve

Belki de bu, tüm sürecin iyi bir sonuca ulaşmasını sağlayabilecek tek ve tek şeydir – ki bu bence gerekli bir süreçtir. Bu kriz anlamsız değil. Bu, toplumun yeni bir şeyi, şimdiye kadar var olandan çok daha iyi bir şeyi doğurabileceği bir süreç diyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir